Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach (strona w budowie)

Informacje o przetargach

Baza informacji o przetargach i zamówieniach publicznych ogłaszanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach...

Czytaj więcej...

Akcja ZIMA!, sprawdź co nowego?

Zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg w sezonie oraz informacje dotyczące odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej

Czytaj więcej...

Drogi.

Głównym zadaniem Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach jest utrzymanie i polepszanie stanu dróg w powiecie siemiatyckim.

Czytaj więcej

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, przewidzianych do przeprowadzenia przez

Zamawiającego: Powiat Siemiatycki - Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach

opracowany na podstawie art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

text1

Mar10 Demo Image

text text.

text text text text.

Więcej

text text

text text text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text.

Więcej

Kto jest z nami?

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Info

text texttext text.

text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text.

Wiecej

Inormacja2

text texttext text.

text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text.

Więcej

Mod 5

Itext texttext texttext text

text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text.

Więcej

Mod 5444

text texttext texttext text

text texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext texttext text.

Więcej

Site Login